Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Langgekoesterde wens in vervulling: Fietstunnel Papiermolen in Aanpak Ring Zuid

De kans is groot dat in het project Aanpak Ring Zuid een fietstunnel gerealiseerd wordt bij de Papiermolen, in plaats van de geplande voetgangersbrug over de ringweg. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling. Het plan voor de fietstunnel is een van de resultaten van de vraag aan de aannemer Combinatie Herepoort, waar Oosterhof Holman onderdeel van uitmaakt, om met innovatieve ideeën te komen. Een ander voorstel van Herepoort dat wordt uitgevoerd is een verbeterde vormgeving van vijf viaducten: Concourslaan, Noord-Willemskanaal, Brailleweg, Paterswoldseweg en Europaplein.

In het geldende Tracébesluit moet de huidige fietstunnel in het verlengde van de Merwedestraat verdwijnen. Realisatie van een alternatieve tunnel op een acceptabele en veilige manier werd op basis van de tot nu toe beschikbare informatie en uitgangspunten niet mogelijk geacht.

Financiering door gemeente

In het voorstel van Combinatie Herepoort blijkt het toch mogelijk een fietstunnel in te passen, die voldoet aan de normstellingen van CROW voor fietscomfort, fiets- en sociale veiligheid. Dit komt onder andere doordat de Maaslaan iets wordt verlaagd. Met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van € 3,25 miljoen voor haar rekening neemt, onder voorbehoud van instemming door de raad. Daarnaast vraagt het college van B&W € 750.000 aan de raad om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel verder te vergroten. Voor realisatie van de fietstunnel is een wijziging van het Tracébesluit nodig.

Planning

De uitvoering van beide voorstellen van Combinatie Herepoort is mede mogelijk omdat vier maanden meer tijd nodig is om het zgn. herijkingsbesluit voor te bereiden. Dit is het moment waarop wordt besloten of drie optimalisaties in het plan door kunnen gaan: een groener Julianaplein, de fiets- en voetgangerstunnel Esperanto en de volledige aansluiting Europaweg op de zuidelijke ringweg. De openstelling van de weg blijft voorzien in 2021.

Start werkzaamheden na de zomervakantie

Vooruitlopend op het herijkingsbesluit starten na de zomervakantie de geplande voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tijdelijke wegen, zoals het verplanten en kappen van bomen, het alvast aanbrengen van grond (‘voorbelasting’) en het leggen van fundering van hulpbruggen. Dit alles onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook de al gestarte werkzaamheden aan de op- en afrit P&R Hoogkerk, de Helperzoomtunnel en de omgeving Griffeweg gaan onverminderd door. Daarnaast zullen tijdens de treinvrije periode in augustus werkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van de spoorwegovergang Esperantostraat. Dan wordt onder andere de wand en het dak voor de fiets- en voetgangerstunnel aangelegd die als optimalisatie in het plan zit. Dit gebeurt onder voorbehoud van instemming van provinciale staten om dit vooruitlopend op het herijkingsbesluit te doen.

Bron: Aanpak Ring Zuid

Deel op Facebook Deel op LinkedIN