Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Home

Al meer dan 100 jaar de handen uit de mouwen

Het verhaal van Koninklijke Oosterhof Holman begint op 23 mei 1912, toen Oebele Oosterhof een ‘houtzaak met timmeraffaire’ in Niezijl overnam van J. Sipkens. Het bedrijf ging van start met het bouwen van een armenhuis in Niezijl, waarna de orderportefeuille snel groeide. In het begin van de jaren ’30 werd de basis gelegd voor Oosterhof Holman Infra, toen hij het eerste wegenbouwwerk aannam. Zodoende verschoof het werkterrein van de woning- en utiliteitsbouw naar de wegenbouw. Niet zonder succes, vooral na de verhuizing naar Grijpskerk. In het kader van verbreding en het uitbreiden van technische kennis werd in 1942 neef Derk Holman bij het familiebedrijf gehaald. Dit leidde vervolgens tot het openen van een bijkantoor in Leeuwarden. Het bedrijf stond in die tijd bekend als Oosterhof’s aannemersbedrijf B.V. met als logo OGL (Oosterhof Grijpskerk Leeuwarden). In 1980 werd ook de naam Holman toegevoegd aan de bedrijfsnaam en ging het bedrijf verder als Oosterhof Holman Wegenbouw.

Aanleg Rijksstraatweg Westerbroek

Infra, de spil van Oosterhof Holman

Het eerste wegenbouwproject in 1932 luidde een nieuw tijdperk in. Met de verandering in bedrijfsvisie die hiermee in gang werd gezet, is het ontstaan van de bedrijfstak Oosterhof Holman Infra ingeleid. De verhuizing naar Grijpskerk in 1938 bleek een goede zet: er was behoefte aan meer ruimte en een grotere werkplaats. Hoewel de oorlogsjaren ook voor Oosterhof’s aannemingsbedrijf moeilijke jaren waren, wachtte Nederland na afloop van de oorlog een gigantische klus: het land moest weer worden opgebouwd. Oosterhof’s aannemingsbedrijf kon op alle fronten helpen. Zo stonden de eerste jaren na de oorlog in het teken van puinruimen en heropbouw. Om hierop in te spelen schafte het bedrijf in 1952 een koudasfaltinstallatie aan en later werden enkele percelen aangeschaft voor de zandwinning.

De cirkel van aangenomen werken werd in de loop der jaren steeds groter en besloeg op een gegeven moment de drie noordelijke provincies en de waddeneilanden. Dit ging gepaard met investeringen in materieel zoals draadkranen, rupskranen: het bedrijf heeft altijd voorop gelopen met technische ontwikkelingen.

De vroegere decontaminatie unit van Oosterhof Holman Milieutechniek

De uitvinders van milieutechniek

Vooruitkijken en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Bij Oosterhof Holman een ingesleten gewoonte met vaak verstrekkende positieve gevolgen. Begin jaren ’80 was bodemverontreiniging een hot item. Om de kansen in deze markt te benutten, werd een nieuwe onderneming gestart onder de naam Oosterhof Holman Milieutechniek. Het begon in Heiligerlee, waar de grond van een kerkklokkenfabriek dusdanig was vervuild dat sanering onvermijdelijk was. De klus bleek een enorme uitdaging. Toch werd het project succesvol afgerond en werden een hoop waardevolle lessen geleerd. De lessen betaalden zich uit, want meerdere kleine en grote klussen werden in de daarop volgende jaren aangenomen.

Omdat OHM voorzag dat de bodemsaneringen op termijn zouden afnemen, werd het werkveld verlegd. Milieutechniek zette in op het reinigen van onderwaterbodems. Een kraan op een ponton kon met behulp van lasergestuurde apparatuur nauwkeurig het bagger van waterbodems verwijderen. Na de eeuwwisseling werden de milieutakken grond- en grondwatersanering flink uitgebreid. Er werden installaties gebouwd voor het scheiden van vuil en schoon water, alsmede vergisters voor het opwekken van groene stroom en groen gas. Een innovatieve ontwikkeling die vanaf 2009 door OHM wordt toegepast is het stralen en coaten van staalconstructies.

Het vervangen van de steiger bij Muiderslot

Beton- en waterbouw, vakmanschap is meesterschap

Verbreding van de basis was de reden om eind jaren tachtig het Algemeen Aannemingsbedrijf H. Broersma in Harlingen over te nemen. Het mooie kantoor aan de Koningsweg, pal aan het Van Haringxmakanaal, bleek een deale uitvalsbasis om met weg- en waterwerken voet aan de grond te krijgen in het westen van Friesland. Met de overname van waterbouwbedrijf H. de Groot B.V. in hetzelfde jaar werd hun expertise op het gebied van waterwerken binnengehaald. In 2008 werd de naam veranderd in Oosterhof Holman Beton- en waterbouw (OHBW).

Sinds de overname van de twee Friese bedrijven is de beton- en waterbouw een mooi visitekaartje voor Oosterhof Holman. Het ambachtelijk bouwen, renoveren en restaureren van sluizen, bruggen en kademuren zorgt vrijwel altijd voor mooie, authentieke eindproducten. Een opsomming van de mooie projecten die OHBW heeft afgerond is onbegonnen werk, maar één ding is duidelijk: de liefde voor het vak straalt er vanaf.

Oosterhof Holman Groen, de groene stip op de i

In 1993 wordt BTB Kultuurtechniek uit Giekerk overgenomen. Deze ‘groene’ zuster paste naadloos bij het grijze van de wegenbouw, het blauwe van beton- en waterbouw en de vele kleuren van de milieutechniek. Vooral de banden met infra zijn nauw, want veel Infra bestekwerken hebben raakvlakken met de groenvoorziening. Vanaf 2012 gaan ook zij verder onder de naam Oosterhof Holman Groen. Door het toevoegen van een groene werkmaatschappij waren wij in staat om een groene punt op de i te zetten bij al onze werkzaamheden.

De tractor van BTB Groenvoorziening, wat later haar naam veranderde in Oosterhof Holman Groen

Het verbreden van de onderneming door planontwikkeling

In 2000 ontstond Oosterhof Holman Planontwikkeling (OHP) vanuit het werk aan de bodemsaneringen en insitu-technieken, maar in de loop der jaren werd het steeds meer een overkoepelende divisie. OHP houdt zich bezig met alles wat binnen het werkgebied van het bedrijf past, van slopen en saneren tot herinrichting en de aanleg van groen.

 

Deel op Facebook Deel op LinkedIN