Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Milieutechniek

Bodemsanering

Grondsaneringstechnieken

Voor het saneren kunnen we grofweg gebruikmaken van drie methodes:

 

Hoe schoon een bepaald gebied moet worden, hangt af van de bestemming van de grond. Bij ruimtelijke ordening en inrichting moet dan ook al in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met de toestand van de bodem. Voor mobiele verontreinigingen, die zich via het grondwater verspreiden, krijgen actoren meer ruimte voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen. Met dit beleid wil de overheid op z’n laatst in 2030 alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging onder controle hebben. In februari 2006 is het ‘Besluit Uniforme Saneringen’ (BUS) bovendien in werking getreden. Deze landelijke uniforme regeling maakt het mogelijk eenvoudige saneringen in kortere tijd af te ronden. Bij elke situatie is Oosterhof Holman Milieutechniek de aangewezen partij.

 

Toepassingen

Het gebruik van in-situ is daarom met name geschikt voor locaties waar sanering via afgraven problemen met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van infrastructuur of bebouwing. Doordat in-situ technieken met een beperkte verstoring van de bodem kunnen worden ingezet, blijft de bodemopbouw en structuur behouden. In-situ technieken kunnen worden toegepast via het grondwater, de bodemlucht of door biologische of chemische omzetting. Oosterhof Holman Milieutechniek beschikt over jarenlange ervaring met deze technieken.

Vaak gaat het om verontreinigd bronneringswater die (tijdelijk) gezuiverd moet worden om te voldoen aan de lozingseisen op riool of (niet) aangewezen oppervlakte water. Als de grondwater verontreiniging bestaat uit BTEX, minerale olie, ijzer, zware metalen of gechloreede koolwaterstoffen, Oosterhof Holman heeft een heel arsenaal aan standaard toegepaste zuiveringscomponenten in opslag staan, als oliewaterafscheider, strofilter, zandfilter, stripper, koolfilter. Daarnaast verhuren en verkopen we waterzuiveringscomponenten. Wij kunnen daarom snel reageren op uw (grond)water probleem, vaak binnen enkele dagen staat de zuivering al op uw locatie. Voor meerdere bronbemalingsbedrijven verzorgen wij de waterzuiveringen. Zij zijn goed om het grondwater te onttrekken uit de bodem, Oosterhof Holman is goed in het zuiveren van grondwater en het ontzorgen van de opdrachtgever.

Technieken:

Stuur uw bodemonderzoek en eventueel bemalingsplan dan maken wij vrijblijvend voor u een offerte.

 

Deel op Facebook Deel op LinkedIN