Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Advies op maat Contact opnemen
  Terug naar MVO

  Het beperken van de CO2-uitstoot is een belangrijke pijler in ons MVO beleid. De People-Planet-Profit filosofie komt nadrukkelijk naar voren in onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleidsverklaring. Wij rapporteren onze energiemanagement plannen volgens de CO2-prestatieladder, een initiatief met als doel de CO2-reductie binnen bedrijven te verhogen. Bij de CO2-prestatieladder gaat het om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. Oosterhof Holman is gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder.

  Invalshoek A: Inzicht

  Voordat er overgegaan kan worden tot maatregelen, dient er om te beginnen inzicht verkregen te worden in de huidige CO2-emissies. We krijgen inzicht in de CO2-uitstoot door halfjaarlijkse rapportages. Hiernaast geven enkele documenten inzicht in onze CO2-emissies. De CO2-footprint geeft inzicht in de Scope 1 en Scope 2 emissies, terwijl de ketenanalyses asfalt en loonwerk de Scope 3-emissies behandelen.

  CO2-footprint en reductieplan 2021
  Co2-footprint 2020-1
  Ketenanalyse Asfalt 2020
  Ketenanalyse Beton 2020
  Tussenrapport Q1/Q2 2020

  De halfjaarlijkse rapportages en andere documenten van de afgelopen jaren zijn te vinden in het archief Carbon Footprints en Rapportages

  Invalshoek B: Reductie

  We hebben ons de volgende doelen gesteld voor de periode 2019-2030:

  CO2 managementplan 2021
  MVO Beleidsverklaring

  Invalshoek C: Transparantie

  Door transparant te zijn met betrekking tot het energiebeleid probeert OHB betrokkenheid te creëren bij interne en externe belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld personeel, leveranciers en andere stakeholders. Om het energiebeleid, reductiebeleid en de CO2-footprint op structurele wijze te communiceren naar alle belanghebbenden is er een communicatieplan opgesteld

  Communicatieplan CO2 2021

  Invalshoek D: Participatie

  OHB is een organisatie die bij haar projecten zeer regelmatig samenwerkt met andere bedrijven. Er is hierbij sprake van diverse vormen van participaties, zoals bijvoorbeeld op het gebied van projectinschrijving, projectuitvoering en projectontwikkeling. Door samen te werken en kennis te delen probeert OHB nog meer impact te maken op het gebied van milieuvriendelijk werken.

  Bouwcirculair – Ketentafel Asfalt

  We nemen deel aan de ketentafel asfalt Noord-Nederland van BouwCirculair. Hier werken we gezamenlijk met ketenpartners aan de steeds grotere toepassing van CO2-arm en circulair asfalt. Meer informatie: https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-noord-nederland/

  Bouwcirculair – Betonketen Fryslân

  Het doel van de betonketen Fryslân is om betonnen materialen die in de Provincie Friesland vrijkomen als product te hergebruiken of door recycling als grondstof weer toe te passen bij de productie van beton. Hier werken we samen met ketenpartners aan via deze particapatie. Meer informatie: https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-fryslan/

  Energiecampus Leeuwarden

  Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral doen! Dat is waar de Energiecampus Leeuwarden voor staat. Het is een locatie waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen met Koninklijke Oosterhof Holman kunnen participeren om de energietransitie te concretiseren. Meer informatie: https://www.energiecampusleeuwarden.nl/

  Vereniging Circulair Friesland

  Hiernaast is Oosterhof Holman lid van Vereniging Circulair Friesland, een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven, overheidsinstellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze vereniging zet zich in om een circulaire economie te realiseren. Ook is Oosterhof Holman aangesloten bij Noorden Duurzaam. Deze organisatie is een vereniging van organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe, die willen investeren in duurzame ontwikkeling.

  Deel op Facebook Deel op LinkedIN