Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Grondsanering voormalige vuilstort Woltersum

De locatie in Woltersum waar de grondsanering is uitgevoerd betreft een voormalig zwembad. Het zwembad werd in 1965 is ingericht als vuilstort voor onder andere chemisch afval van voormalig Akzo. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd waaruit bleek dat het grond- en oppervlaktewater door lekkage van de vuilstort vervuild zijn geraakt. Omdat geld voor sanering ontbrak, werd het terrein in 1982 alleen afgedekt met een bitumineuze afdeklaag (hypofors) en een leeflaag. In 1996 bleek al dat de sloten om het terrein ernstig vervuild waren. Tot op heden blijft de locatie een risico voor de omgeving.

De verontreiniging is zeer divers zware metalen, PAK, cresolen. Maar ook tereftaalzuur en ftaalzuur plus vele hierop gelijkende stoffen zijn er aangetroffen. In overleg met Royal Haskoning DHV heeft Oosterhof Holman Milieutechniek een plan opgesteld om een onderzoek te doen naar de samenstelling en de omvang van het stortmateriaal. Zo zijn er proefsleuven gemaakt, sonderingen uitgevoerd boringen gedaan en peilbuizen geplaatst. Tot circa 6 meter diep zijn er proefsleuven gegraven met een stempelvrij bekistingssysteem. Het vrijkomende stortmateriaal werd opgeslagen in vloeistofdichte containers voor onderzoek.

Vrijkomend water is tijdelijk opgeslagen en zoveel mogelijk weer geïnfiltreerd in de stortplaats. Door het vrijkomen van stortgas en de onbekende aard van de verontreiniging zijn er continu metingen uitgevoerd en de werknemers hebben continu met volgelaatsmaskers gewerkt. Royal Haskoning DHV heeft op basis van de uitkomsten een saneringsvoorstel en -budget gemaakt voor de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen. Meer weten over de voormalige vuilstort?

 

Deel op Facebook Deel op LinkedIN