Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Veilige ligging leiding gewaarborgd met innovatief product

Oosterhof Holman Milieutechniek is een veelgevraagde partner als het gaat om het waarborgen van de veilige ligging van olie- en gasleidingen. Om externe beschadigingen te voorkomen, is het belangrijk dat leidingen diep genoeg in de grond liggen. Sinds 2015 voeren we continu projecten uit door het hele land om de gronddekking te borgen. Zo ook voor onze nieuwe opdrachtgever NGT. Onlangs hebben we in het Groningse Uithuizen een zeer succesvolle proef uitgevoerd met een nieuwe beschermingsmat, in samenwerking met een Duitse partner: G-quadrat.

Draagvlak voor slappe ondergrond

“Via Gasunie in Duitsland kwamen we in contact met Jan Schröder van G-quadrat”, vertelt projectleider Jan Pieter Oldenburg van Oosterhof Holman Milieutechniek. “Hij heeft de zogenoemde Duoliner HGS-mat ontwikkeld. Deze mat bestaat uit een tweetal kunststoflagen met daartussen een zand- en cementmengsel. Bij blootstelling aan water vormt dit mengsel een harde laag, waarmee de ondergrond wordt beschermd. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd in slappe ondergrond, een gegeven dat ook zeer goed kan werken bij het veiligstellen van hoogspanningstracés.”

Proef in de praktijk

De HGS-beschermingsmat is 2.20 meter breed en kan op elke lengte worden afgesneden. Toen Noordgastranport B.V. (NGT) een dekkingsmanco aan hun condensaatleiding had vastgesteld, moest de organisatie op zoek naar een efficiënte oplossing. Toen Jos van Ginneken, Compliance Coördinator bij NGT, kennis nam van de beschermingsmat, introduceerde hij het idee bij NGT. “NGT staat altijd open voor nieuwe en innovatieve oplossingen, zeker wanneer deze binnen onze beleidskaders vallen. Veiligheid voor de mens en zorg voor het milieu staan bij ons op nummer een. De voorgestelde oplossing draagt hieraan bij” aldus Kees Mark, Plantmanager bij NGT.

Onze collega Sietze van der Velde schoof aan en concretiseerde de plannen. Ook werd Waterschap Noorderzijlvest bij de plannen betrokken. Vele gesprekken volgden, waarna uiteindelijk werd besloten tot uitvoering over te gaan. Dit onder ruime belangstelling van RRP, Vermillion, Gasunie en NAM.

Werk in uitvoering

Om de beschermingsmat aan te kunnen brengen, moest de watergang worden afgedamd. Daarom is aan weerszijden van de leiding een houten damwandconstructie ingetrild, op voldoende afstand. Met een bypasspomp en vlottersysteem is het water om de damwandconstructie heengeleid. Daarna is de werklocatie leeggepompt. Om de put droog te houden is open bemaling toegepast. Vervolgens is er gebaggerd tot op de vaste waterbodem en is zo’n 20 cm vaste waterbodem weggehaald, onder toezicht van NGT. Na deze voorbereidende werkzaamheden kon de HGS-mat worden uitgerold; hiervoor is een evenaar gebruikt. De proef is afgerond door de mat af te dekken met de afgegraven slootbodem, walbeschoeiing aan te brengen om verzakkingen te voorkomen en de taluds te herstellen en af te werken. De conclusie? De HGS-mat is wederom op succesvolle wijze toegepast. Oldenburg voegt toe: “De komende tijd gaan we ook inzetten op hoogspanningstracés, omdat dit product hiervoor ook uitermate geschikt is.”

Deel op Facebook Deel op LinkedIN

Beoordeel dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *