Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Advies op maat Contact opnemen
  Terug naar Projecten

  Onder de projectnaam ‘Samen aan de Leiding’ hebben Waterbedrijf, Enexis Netbeheer en gemeente Groningen gezamenlijk de opdracht gegeven om de electrisiteits- en verlichtingskabels en de water-, gas- en rioolleidingen in de wijk Noorderplantsoenbuurt en de Hoogte in één keer te vervangen. Met als doel om door de bundeling van deze werkzaamheden efficient te kunnen werken en maar éénmaal overlast te veroorzaken in de wijk. Wij, Oosterhof Holman Infra & Polinfratechniek hebben begin 2020 het project gegund gekregen. Via deze projectenpagina houden wij u op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen van het project.

  Update 21 december 2020

  Afgelopen jaar is een bewogen jaar voor ons allemaal geweest. Het Covid-19 virus is helaas ook van invloed op de voortgang van het project Samen aan de Leiding. Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen. Op dit moment werken we aan het definitief ontwerp. De koppeling van een gedetailleerde planning aan dit ontwerp is de volgende stap. Wat we al wel weten is dat de start van de werkzaamheden in deelgebied 1 zoals eerder gecommuniceerd nog steeds in het 2e kwartaal van 2021 plaats vindt. In het nieuwe jaar brengen we jullie op de hoogte van de exacte startdatum, doorlooptijden en de specifieke werkzaamheden.

  Bewonerswensen

  Daarnaast hebben we een hoop wensen ontvangen vanuit de omgeving. Nogmaals dank daarvoor! Op dit moment zijn we druk met het toetsen van de wensen op haalbaarheid (technisch en financieel). Begin volgend jaar ontvangt u een terugkoppeling op de door u ingediende wens(en).

   

  Planning

  Om de werkzaamheden overzichtelijk en beheerst te kunnen uitvoeren is het projectgebied opgeknipt in drie deelgebieden; deelgebied 1, deelgebied 2 en deelgebied 3. Vervolgens zijn deze deelgebieden weer onderverdeeld op straatniveau. De start van de werkzaamheden in deelgebied 1 vindt in het 2e kwartaal van 2021 plaats. In totaal duren de werkzaamheden van het project circa 1,5 jaar. Zodra de exacte startdatum en bijbehorende doorlooptijden bekend zijn wordt u hierover op de hoogte gebracht. Op het kaartje hieronder kunt u zien in welk deelgebied uw straat valt.

  Deelgebieden

  Werkzaamheden KPN

  KPN voert op dit moment ook werkzaamheden in dezelfde wijk uit. We hebben getracht de werkzaamheden van KPN samen te voegen met Samen aan de Leiding, helaas was dat niet mogelijk. Dit betekent dat deze werkzaamheden geen onderdeel uit maken van het project Samen aan de Leiding en op dit moment zelfstandig worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Lambeck Infra BV, onder toezicht van KPN en Allinq.
  Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden van KPN / Allinq, dan kunt u terecht bij KPN via: https://www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact/ of 088-0063744.

  Voorbereidende werkzaamheden Samen aan de Leiding

  Ter voorbereiding op de werkzaamheden van Samen aan de Leiding is het nodig om proefsleuven te graven. Dit doen we om exact te kunnen vastleggen waar de huidige kabels en leidingen zich bevinden. Deze proefsleuven worden gezamenlijk door Oosterhof Holman en Pol Infractechniek uitgevoerd en vinden vanaf 28 september 2020 de komende weken plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en 16:00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het openbare trottoir of de weg doormiddel van een graafmachine en een grondwerker. Om de veiligheid voor de omgeving te garanderen worden de locaties tijdelijk afgezet. U kunt de betreffende weg te allen tijde passeren en aan het einde van de werkdag wordt het afgezette deel van de weg of het trottoir weer vrijgegeven. Tijdens het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden zullen onze collega’s zich uiteraard de richtlijnen van het RIVM naleven en hun voorzorgsmaatregelen treffen. Het kan tijdens de werkzaamheden noodzakelijk zijn om enkele stappen te zetten op uw perceel, u ondervindt hiervan geen hinder en hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

  Klachten en/of overlast melden

  Ondervind u hinder van de werkzaamheden, of heeft u een andere opmerkingen? Allereerst spijt het ons dat u hinder ondervindt. Via het klachtenformulier kunt u uw melding doen. Klik hier voor het formulier: https://forms.gle/qe53FpRr3dbDjAsU7. Na melding via het formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.

  Meer informatie

  Mocht u vragen hebben over het project Samen aan de Leiding dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Frank Dijkema via onderstaande contactgegevens;
  06-12 41 26 38 of via sadl@oosterhofholman.nl

  Deel op Facebook Deel op LinkedIN