Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Onder de projectnaam ‘Samen aan de Leiding’ hebben Waterbedrijf, Enexis Netbeheer en gemeente Groningen gezamenlijk de opdracht gegeven om de electrisiteits- en verlichtingskabels en de water-, gas- en rioolleidingen in de wijk Noorderplantsoenbuurt en de Hoogte in één keer te vervangen. Met als doel om door de bundeling van deze werkzaamheden efficient te kunnen werken en maar éénmaal overlast te veroorzaken in de wijk. Wij, Oosterhof Holman Infra & Polinfratechniek hebben begin 2020 het project gegund gekregen. Via deze projectenpagina houden wij u op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen van het project.

Planning

Om de werkzaamheden overzichtelijk en beheerst te kunnen uitvoeren is het projectgebied opgeknipt in drie deelgebieden; deelgebied 1, deelgebied 2 en deelgebied 3. Vervolgens zijn deze deelgebieden weer onderverdeeld op straatniveau. De start van de werkzaamheden in deelgebied 1 vindt in het 2e kwartaal van 2021 plaats. In totaal duren de werkzaamheden van het project circa 1,5 jaar. Zodra de exacte startdatum en bijbehorende doorlooptijden bekend zijn wordt u hierover op de hoogte gebracht. Op het kaartje hieronder kunt u zien in welk deelgebied uw straat valt.

Deelgebieden

Werkzaamheden KPN

KPN voert op dit moment ook werkzaamheden in dezelfde wijk uit. We hebben getracht de werkzaamheden van KPN samen te voegen met Samen aan de Leiding, helaas was dat niet mogelijk. Dit betekent dat deze werkzaamheden geen onderdeel uit maken van het project Samen aan de Leiding en op dit moment zelfstandig worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Lambeck Infra BV, onder toezicht van KPN en Allinq.
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden van KPN / Allinq, dan kunt u terecht bij KPN via: https://www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact/ of 088-0063744.

Voorbereidende werkzaamheden Samen aan de Leiding

Ter voorbereiding op de werkzaamheden van Samen aan de Leiding is het nodig om proefsleuven te graven. Dit doen we om exact te kunnen vastleggen waar de huidige kabels en leidingen zich bevinden. Deze proefsleuven worden gezamenlijk door Oosterhof Holman en Pol Infractechniek uitgevoerd en vinden vanaf 28 september 2020 de komende weken plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en 16:00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het openbare trottoir of de weg doormiddel van een graafmachine en een grondwerker. Om de veiligheid voor de omgeving te garanderen worden de locaties tijdelijk afgezet. U kunt de betreffende weg te allen tijde passeren en aan het einde van de werkdag wordt het afgezette deel van de weg of het trottoir weer vrijgegeven. Tijdens het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden zullen onze collega’s zich uiteraard de richtlijnen van het RIVM naleven en hun voorzorgsmaatregelen treffen. Het kan tijdens de werkzaamheden noodzakelijk zijn om enkele stappen te zetten op uw perceel, u ondervindt hiervan geen hinder en hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

Kleine bewonerswensen

Wij bieden de mogelijkheid om een aantal kleine bewonerswensen tijdens de realisatie van het project mee te nemen. Wij vragen u daarom na te denken welke aanpassingen u in uw buurt wenst. De gewenste aanpassingen moeten passen binnen het straatbeeld, mogen de functies van de straat niet belemmeren en technisch en financieel haalbaar zijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een nieuwe inrichting van de straat. Deze kleine bewonerswensen kunnen tot 19 oktober 2020 worden ingediend via het invulformulier. Klik hier voor het invulformulier: https://forms.gle/pjJRqeV63axWuBrXA

Vervolgens worden de wensen door onze opdrachtgever beoordeeld en ontvangt u hiervan via ons een terugkoppeling. Bij goedkeuring worden de kleine wensen tijdens de realisatie uitgevoerd.  Reeds ingediende wensen worden in de beoordeling meegenomen en hoeven niet weer te worden ingediend.

Klachten en/of overlast melden

Ondervind u hinder van de werkzaamheden, of heeft u een andere opmerkingen? Allereerst spijt het ons dat u hinder ondervindt. Via het klachtenformulier kunt u uw melding doen. Klik hier voor het formulier: https://forms.gle/qe53FpRr3dbDjAsU7. Na melding via het formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het project Samen aan de Leiding dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Berber Dedden via onderstaande contactgegevens;
06-10 00 19 18 of via sadl@oosterhofholman.nl

Deel op Facebook Deel op LinkedIN