Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Saneren in de voortuin

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft Oosterhof Holman Milieutechniek in november 2019 een sanering uitgevoerd nabij Hoogeveen. Niet een ‘standaard’ ontgraven en weer aanvullen, maar een sanering met damwanden, stempelraam en een 80-tons heistelling. Dat alles in de voortuin voor een aantal woningen.

Voormalige locatie tankstation

Op deze locatie heeft vele jaren een tankstation gestaan waardoor er benzine en diesel in de bodem is gekomen. Het tankstation en de tanks zijn al vele jaren geleden verwijderd, maar de bodemverontreiniging zat er nog. In de bodemonderzoeken is aangetoond dat de grond en het grondwater voornamelijk verontreinigd waren met benzeen en minerale olie. De verontreiniging zat diep en lag dicht bij de aanwezige woningen. Daarnaast lagen langs de weg alle nutsleidingen. Daarom moest er gebruik worden gemaakt van damwanden en stempelraam om de verontreiniging veilig te kunnen ontgraven en de woning te behouden. Een 80-tons heistelling stond in de tuin om de damwanden zes meter trillingsvrij in de grond te duwen.

Meten en monitoren

Tijdens de werkzaamheden voor de damwand en sanering werden er continue trillings- en zettingsmetingen verricht. In overleg met de verzekeraars is een vooropname van de woningen gedaan en een monitoringsplan opgesteld met alarmwaarden. Bij overschrijding van de alarmwaarden kreeg de uitvoerder een SMS doorgestuurd. We hebben wel enige meldingen gehad maar gelukkig kon het opgelost worden door voorzichtiger te bewegen met heistelling of rupskraan. Binnen de damwandkuip is bronbemaling geplaatst en om opbarsten van de leemlaag te voorkomen ook spanningsbemaling. Dit verontreinigde water is middels een waterzuiveringsinstallatie geloosd op het oppervlakte water.

Duizend ton verontreinigde grond

Toen alle eerdergenoemde werkzaamheden waren uitgevoerd kon de grondsanering binnen de damwandkuip worden gestart. De zwaarste veiligheidsklasse was van toepassing ‘zwart vluchtig’ conform de CROW400 met daarbij de besloten ruimte van de damwandkuip was extra veiligheidwerken van zeer groot belang.  Onze R-DLP-er is verantwoordelijk voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de saneringswerkzaamheden. Onder andere ventilatie en het uitvoeren en interpreteren van bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen is hierbij van essentieel belang. Op aanwijzen van de milieukundige van Antea is uiteindelijk ontgraven tot 3,2 meter minus maaiveld. In totaal is er ca. duizend ton verontreinigde grond afgevoerd naar Gruno en Mineralz.

Saneren met zorg

De ontgraving is weer aangevuld met schoon zand en teelaarde, de damwanden zijn getrokken en de tuinen zijn weer ingericht in de oorspronkelijk staat. Een speciaal en dankbaar werk waarbij wij weten hoeveel zorg en inspanning ervoor nodig is om een locatie te saneren. Er is niks meer van te zien, maar Nederland is weer een stukje schoner!

Deel op Facebook Deel op LinkedIN