Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Vergistingsinstallatie in Palestina: het olievlekeffect, maar dan met biogas

Palestina is misschien niet het eerste land waar je aan denkt als het om duurzame energie gaat. Maar omdat het land – dat door Israël is onderverdeeld in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever – niet over eigen energiebronnen beschikt en volledig afhankelijk is van import uit Israël en Jordanië, heeft Palestina grote behoefte aan eigen energievoorzieningen. Bovendien is het energienetwerk van de Palestijnse Autoriteit (PA) gefragmenteerd en heeft het te kampen met een onderhoudsachterstand. De kosten voor elektriciteit zijn relatief hoog en de beschikbaarheid en kwaliteit van de energievoorziening varieert continu. Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om – in het kader van het stimuleren van de Palestijnse economie – actie te ondernemen.

Bureau Berenschot werd ingeschakeld om de juiste partners bij elkaar te zoeken en een projectplan op te stellen. Zodoende werden Oosterhof Holman Milieutechniek en Adverio bij het project betrokken. Vooral Rinus Rinia van Adverio (en voorheen Oosterhof Holman) speelt een belangrijke kartrekkersrol in dit vooruitstrevende project, dat de realisatie van een vergistingsinstallatie nabij de stad Hebron behelsde. Mest en andere organische reststoffen worden in de vergister verwerkt tot biogas, voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Daarnaast wordt het digestaat ingezet als biologische mest voor de land- en tuinbouw. Het in augustus 2012 ingediende en in december van datzelfde jaar toegewezen projectvoorstel werd gehonoreerd met een subsidie vanuit het inmiddels vervallen Private Sector Investeringsprogramma (PSI). Oosterhof Holman leverde de nodige technische ondersteuning en equipment, Adverio was verantwoordelijk voor de engineering, de uitvoering en het projectmanagement.

Palestijnse partner belangrijke randvoorwaarde

Hebron ligt aan de Westelijke Jordaanoever en valt onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De stad heeft ongeveer 163.000 overwegend Palestijnse inwoners. In het project is nauw samengewerkt met een belangrijke Palestijnse partner: Agropal Investments. Het bedrijf heeft een zuivelfabriek in Hebron, met een bijbehorende melkveehouderij net buiten de stad, en is hiermee een belangrijke schakel in de voedselketen. Met circa 800 melkkoeien is dit de grootste melkveehouderij in de regio. Omdat het bedrijf over een waardevol netwerk beschikt, de Palestijnse situatie en politiek op zijn duimpje kent – noodzakelijk bij onder meer het aanvragen van vergunningen – en een aanzienlijke financiële bijdrage heeft geleverd, was dit een zeer waardevolle en bovendien puur noodzakelijke partner. Een must zelfs voor Oosterhof Holman en Adverio om zelf aan boord te stappen: in een dergelijk risicovol gebied opereren vraagt om een bepaalde zekerheden.

Wat heeft het opgeleverd?

De realisatie van de vergistingsinstallatie heeft niet alleen tijdens de bouw werkgelegenheid voor de regio opgeleverd; zoals het bouwen van de betontanks en het installatiewerk. Het is juist zaak dat de betrokkenen hiervan leren zodat ze straks zelfstandig soortgelijke installaties kunnen bouwen; het olievlekeffect, maar dan met biogas. Bovendien worden de mensen de komende tijd verder opgeleid om de installatie zelf te kunnen bedienen. Omdat het eindproduct niet alleen elektriciteit en warmte is, maar ook een organische kunstmestvervanger voor de land- en tuinbouw, worden ook voor deze toepassing workshops gegeven. Een zeer positieve ontwikkeling gezien de voedselarme grond in het gebied. De vergistingsinstallatie is gekoppeld aan een WKK met momenteel een capaciteit van 350 kWh, en voorziet hiermee zo’n 1400 huishoudens van elektriciteit. In april dit jaar is gestart met het vullen van de vergistertank. De WKK is onlangs ook opgestart. Naar verwachting wordt het project eind 2016 afgerond.

Behoefte aan kennis

De Palestijnen hebben een bijzonder goede ondernemingsgeest, zo valt op de website van RVO te lezen. Waar in het land echter nog behoefte aan is, is aan technische kennis, bijvoorbeeld in de landbouwsector. De Palestijnse gebieden hebben een klimatologisch gunstig teeltseizoen. Aangevuld met hoogwaardige vakkennis van Nederlandse agrariërs liggen er dan ook zeker kansen in die regio. De realisatie van de vergistingsinstallatie is hier een goed voorbeeld van.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN