Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Lutjegast creëert toegankelijk recreatiegebied voor iedereen

Lutjegast, een klein dorp in het Groninger land, heeft zeer betrokken inwoners die hard werken aan behoud van de leefbaarheid in het dorp. De Vereniging Dorpsbelangen speelt hierin een belangrijke rol. In 2009 namen ze het initiatief tot het ontwikkelen van een dorpsvisie, wat heeft geleid tot een meerjarenplan voor het dorp. Inzetten op toerisme, recreatie en speelgelegenheden voor kinderen in het omringende natuurgebied zijn hierin belangrijke speerpunten. De plannen hiervoor zijn samengevat in ‘De Groene Dorpsploats’, een prachtige plaats waar iedereen – met of zonder beperking – spelend leert, recreëert en ontmoet. Ook Koninklijke Oosterhof Holman leverde haar bijdrage aan dit mooie project.

Met het nieuwe recreatiegebied wordt een betere verbinding gelegd met het Baakterrein, een prachtig natuurgebied dat wordt gemarkeerd door de Baak: een gigantisch object gemaakt van zwerfkeien. Ook is er aandacht voor de rijke historie: Lutjegast lag vroeger aan zee en het is de geboorteplaats van Abel Tasman. Bij de inrichting van het gebied spelen Staatsbosbeheer en Stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het Zuidelijk Westerkwartier (de Dotterbloem) een belangrijke rol.

Natuurspeelplaats gereed

Inmiddels is de natuurspeelplaats met behulp van vele vrijwilligers, ondersteunende lokale bedrijven en financiering uit subsidiegelden gerealiseerd. Volgende doel was de aanleg van een pad, van het dorp naar de Groene Dorpsploats. Ook dit wordt nu gerealiseerd, onder andere door subsidiegelden van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, het loket Gebiedsfonds Westerkwartier, Koninklijke Oosterhof Holman, Rabobank en Wold en Waard. Daarmee wordt het gebied toegankelijk voor iedereen; een grote wens van de inwoners van Lutjegast.

De natuurspeelplaats in Lutjegast

Duurzame verharding met gebroken natuursteen

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het pad. Hiervoor gebruiken we een in eigen huis ontwikkelde duurzame verharding: Recnastone, bestaande uit gebroken natuursteen. Het product is milieuvriendelijk, 100 procent circulair, onderhoudsarm en zorgt voor blijvende hardheid en stabiliteit.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN