Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Energiecampus Leeuwarden start kennisdeling met lancering website

De planontwikkeling voor Energiecampus Leeuwarden, een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, staat niet stil. Sterker nog: de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Leeuwarden is inmiddels getekend en het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 30 november ter inzage in het Stadskantoor. Medio mei 2017 zou het plan vastgesteld kunnen zijn door de raad.

Het plan voor de Energiecampus is uniek in Friesland en heeft een duidelijke eigen identiteit. Daarom wordt ook met de provincie Fryslân samengewerkt om het plan nader te definiëren en mogelijk te maken. Energiecampus Leeuwarden staat voor duurzame energieoplossingen en kennisdeling. Om de kennisdeling alvast een boost te geven is de website van de Energiecampus nu live.

Wat is het plan?

Energiecampus Leeuwarden gaat zijn plek vinden op de voormalige vuilstort Schenkenschans en de direct aangrenzende terreinen tot aan de N31 in gemeente Leeuwarden. Het wordt een gebied waar kennis, experimenten, innovatie en productie op het gebied van duurzame energie samenkomen. Gerelateerde duurzame bedrijvigheid krijgt een plek op de Energiecampus, evenals onderwijs- en kennisinstellingen. Hiervoor wordt onder andere een kenniscentrum gebouwd en experimentlocaties ingericht. In de gebiedsontwikkeling staan drie doelen centraal. De Energiecampus Leeuwarden richt zich in de eerste plaats op de productie van groene energie; voor eigen gebruik en voor minimaal 4000 huishoudens in de stad Leeuwarden. Met onder meer een zonnepark en een biovergister 3.0 die is ontwikkeld op de Dairy Campus. Daarnaast ligt de focus op duurzame innovaties en het vermarkten daarvan. Het 48 hectare groot corporate campusterrein biedt hier de ruimte voor. Tot slot is het versterken van de economische infrastructuur een doel. De ontwikkeling levert tussen de 70 en 240 arbeidsplaatsen op. Het geheel wordt goed landschappelijk ingepast met veel groen, water, recreatieve fietspaden en een omliggend dijklichaam.

Nieuwe website

De website is te vinden op www.energiecampusleeuwarden.nl. Hier zijn alle details over de gebiedsontwikkeling te vinden, inclusief een interactieve plankaart en mooie visuals.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN