Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Energiecampus Leeuwarden stap dichterbij

De ontwikkeling van de Energiecampus in Leeuwarden gaat een volgende fase in. Koninklijke Oosterhof Holman en gemeente Leeuwarden ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over ontwikkeling van de Energiecampus op de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de direct aanliggende omgeving. Voor deze gebiedsontwikkeling is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Op 11 oktober 2016 heeft het College van b. en w. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Energiecampus’ vastgesteld.

Energiecampus Leeuwarden

Energiecampus Leeuwarden is een gebied waar kennis, experiment, innovatie en productie op het gebied van duurzame energie samenkomen. Gerelateerde duurzame bedrijven vinden hun plaats op de Energiecampus. Daarnaast gaan ook onderwijs- en kennisinstellingen het terrein gebruiken.

Op de Energiecampus wordt straks groene energie geproduceerd voor de bedrijven zelf en voor de stad Leeuwarden. Dat gebeurt met bijvoorbeeld een zonnepark en een biovergister 3.0 die is ontwikkeld op de Dairy Campus. Met veel groen, water en een omliggend dijklichaam krijgt Leeuwarden een nieuw duurzaam stadsaanzicht.

In de gebiedsontwikkeling staan drie doelen centraal. De Energiecampus Leeuwarden richt zich op de productie van groene energie. Daarnaast ligt de focus op duurzame innovaties en het vermarkten daarvan. Tot slot is het versterken van de economische infrastructuur een doel. De ontwikkeling levert tussen de 70 en 240 arbeidsplaatsen op. Het te ontwikkelen gebied aan de westkant van Leeuwarden is 48 ha groot.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Leeuwarden en de ontwikkelaar hebben afspraken gemaakt over de gebiedsontwikkeling Energiecampus Leeuwarden. Deze ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de private ontwikkelaar en kartrekkers Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. Ze doen dit voor eigen rekening en risico. Voor de planologische procedures werken de ontwikkelaar en gemeente Leeuwarden samen. Voor de nadere uitwerking van de plannen komt er een gezamenlijke stuurgroep.

Start inspraakprocedure

Van 20 oktober 2016 tot en met 30 november 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ’Leeuwarden – Energiecampus’ met bijbehorende stukken ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Deze zijn ook te bekijken via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN