Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Milieutechniek

Vergisting is een biologisch proces waarbij organische stof wordt omgezet in onder andere methaangas. Dit zogenaamde biogas kan na reiniging in een gasmotor worden omgezet in warmte en groene energie. Oosterhof Holman heeft al een dertigtal co-vergistingssystemen mogen realiseren bij diverse veehouderijen. We leveren totaalconcepten, inclusief grondwerk en fundering, aansluiting op bestaande mestputten en de elektrische aansluiting van de installatie. Ook heeft ze diverse nieuwe technieken en installaties ontwikkeld, zoals een mestraffinagetoren en een minivergister. Na de bouw volgt altijd een begeleidingsperiode van 6 maanden en continue doorontwikkeling voor het hoogst mogelijke rendement.

De werking

In de vergister breken bacteriƫn onder zuurstofloze omstandigheden organische stof af tot methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). Dit biogas lijkt sterk op aardgas en heeft een energie-inhoud van 50 tot 70 procent van die van aardgas. Daardoor kan biogas worden gebruikt in een gasmotor die warmte en elektriciteit opwekt, een zogenaamde warmte/kracht koppelingsinstallatie (WKK). Een andere mogelijkheid is het gas op te werken tot aardgaskwaliteit en aan het lokale gasnet te leveren.

Wet- en regelgeving

We zijn goed op de hoogte van de actuele wetgeving en regelingen op het gebied van digestaatverwerking, mestwetgeving, subsidiemogelijkheden en vergoedingen voor de levering van duurzame elektriciteit, warmte of biogas. Onze klanten worden hierin actief bijgestaan. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het opzetten van economische haalbaarheidsberekeningen voor de financiering.