Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Milieutechniek

Aandacht voor veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne is essentieel bij het correct uitvoeren van saneringswerkzaamheden, zo staat beschreven in de CROW 132 (werken in en met verontreinigde grond en grondwater). Bodemsaneringen moeten bovendien altijd conform de BRL 7000 (DLP/KVP) en  plaatsvinden, dat weet Oosterhof Holman Milieutechniek als geen ander. Wij beschikken over ervaren en geschoolde DLP-ers en KVP-ers om in te zetten bij uw projecten.

DLP-er inhuren

Bij een project in of met verontreinigde grond, grondwater of slib moet tijdens de werkzaamheden een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) aanwezig zijn. De DLP-er moet op een project invulling kunnen geven aan het V&G-plan en/of het Plan van Aanpak. Denk aan het treffen van maatregelen en het leveren van de benodigde voorzieningen en PBM’s (Persoonlijke Bescherming Middelen), conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (T&F klasse).

KVP-er inhuren

De Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering tijdens het werk op locatie. De taken en vakbekwaamheden staan beschreven in de BRL 7000 t/m 7004. Tijdens kritische werkzaamheden is de KVP op locatie aanwezig en het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling. Een KVP-er moet op een project invulling kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN