Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Milieutechniek

Mestraffinage

Oosterhof Holman ontwikkelt samen met Wetsus op de Dairy Campus in Leeuwarden een boerderij mestvergister die fosfaat terugwint. Deze ontwikkeling is een voortzetting van de MANURE-mestraffinage. Dit is een inmiddels afgerond project dat als doel had om op energieneutrale wijze mest weer de positie te geven die het had voor de introductie van kunstmest: mest als cruciale factor in de lokale kringloop en de basis voor vruchtbaarheid, het weren van ziekten en biodiversiteit van landbouwgronden.

Emissievermindering als doelstelling

Het gebruik van stalverse mest is cruciaal voor vergisting en mineralenterugwinning op de boerderij. De doelstelling is emissievermindering uit mest door eigen gebruik van methaan (energieneutrale boerderij) en fosfaatterugwinning in de vorm van calciumfosfaatgranulaat (‘korrels’). Dierlijke fosfaatstromen zijn op deze manier weer terug te voeren als grondstof in de fosfaatkunstmestkringloop, waardoor de mestverwerking gerealiseerd is.

Het gebruik van stalverse mest is cruciaal voor vergisting en mineralenterugwinning op de boerderij

Proeven met dierlijke mest

Het ontstaan van deze calciumfosfaatkorrels is ontdekt vanuit menselijke afvalwaterstromen tijdens vergisting. Dit wordt door Oosterhof Holman uitgeprobeerd op dierlijke mest.

Het mestraffinage concept

De initiatiefnemers verwachten de volgende resultaten van het mestraffinageconcept:
• Mestverwerking met fosfaatrecycling in de landbouwketen;
• Energieopwekking uit mestgassen voor energieneutrale veehouderij;
• Afnemende afhankelijkheid van fossiele kunstmeststoffen;
• Verminderen van emissies naar lucht, water en bodem;
• Herstel van de bodemkwaliteit;
• Behoud van biodiversiteit.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN