Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Waterbodemsanering aan de Diepswal in Leek

Door de Gemeente Westerkwartier is aan Oosterhof Holman Milieutechniek opdracht verleend voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden van de sluiskolk tegenover Diepswal 25 te Leek. De opdracht werd specifiek gegund aan Oosterhof Holman Milieutechniek, omdat een betrouwbare en efficiënte uitvoering is gewenst. De situatie vereiste een nauwkeurige werkwijze, want de sluis was recentelijk gerenoveerd. Door een goede communicatie met de kraanmachinist konden de baggerwerkzaamheden met een hydraulische kraan met lange giek zonder beschadigingen worden uitgevoerd.

Veiligheid en kwaliteit

De betreffende sluiskolk met een afmeting van circa 30 x 12 meter had aanvankelijk een waterdiepte van circa 1,0 m wp. Gemeente Westerkwartier gaf te kennen dat de waterdiepte momenteel voor een onveilige situatie zorgt bij het te water raken van een persoon in de sluis. Door een veilige werkwijze met het oog op preventieve maatregelen is het werk vlekkeloos verlopen. De bodemsanering werd uitgevoerd conform het kwaliteitscertificaat BRL SIKB 7000 volgens protocol 7003 (uitvoering van waterbodemsaneringen).

Daarmee karakteriseren de termen ‘’veiligheid en kwaliteit’’ niet alleen het einddoel, maar ook de aanpak van Oosterhof Holman.

Schoon werken

Er is in het verleden veel puin in de sluis gestort vanwege de instabiliteit van de sluiswand. Door de renovatie is het puin verwijderd rond de oude fundering en de rest van de sluis en na de sanering is de waterdiepte vergroot tot circa 2,0 m-wp.  Eind april 2020 is de 386 ton aan bagger met puin afgevoerd naar de verwerkingslocatie TOP Leeuwarden. Het afdekken van het werkterrein met folie en rij platen heeft bijgedragen aan een schone werkwijze.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN