Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Natuurherstel Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar veel bijzondere dieren en planten leven. Het is één van de laatste en grootste open hoogveengebieden in Noordwest-Europa en eveneens van grote cultuurhistorische betekenis. Om te voorkomen dat het hoogveen en de soorten die er leven verdwijnen voeren we de komende jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen. Daarmee zorgen we ervoor dat meer dan 300 zeldzame dieren en planten hier blijvend een geschikt leefgebied vinden. Het is belangrijk dat het Fochteloërveen als Natura2000 gebied de goede omstandigheden biedt voor het voorbestaan van deze soorten. Het herstellen van de waterhuishouding is daarbij essentieel.

Werkzaamheden Oosterhof Holman

Om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken is een aanzienlijke hoeveelheid zand nodig. Om dit materiaal beschikbaar te krijgen, voert Nautilus Zandwinning in opdracht van Oosterhof Holman en Oenema BV een zandwinning uit. Dit is onderdeel van de eerste fase van het natuurherstel project.

De natuurherstelwerkzaamheden hebben als hoofddoel het behoud van de biodiversiteit. Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden is daarom ook nagedacht om het natuurgebied zo weinig mogelijk te belasten. Zo wordt er door middel van een elektrische zandzuiger circa 300.000 m3 zand vanuit de zandwinplaats van Oenema verpompt richting het zanddepot aan de rand van het natuurgebied. De benodigde stroom voor de aandrijving van de zandzuiger wordt geleverd door het drijvende zonnepark op de zandwinplas en/of groen stroom vanuit het net en gaat door een 700 meter lange 20 kV kabel over het water naar de zandzuiger. Ook het proceswater wordt door middel van dezelfde stroomaansluiting retour gepompt. Hiermee zorgen we voor zo min mogelijk geluidsoverlast in het Natura2000 gebied en de omwonenden van de Drentseweg.

Traject van ruim twee kilometer

Om het zand vanuit de zandwinplas naar het zanddepot te transporteren en het proceswater weer retour te pompen, zijn twee HDPE Ø 400 leidingen en een 20 kV kabel ingegraven. Middels gestuurde boringen zijn deze onder de N 919 door getrokken. De trajectlengte van de walleiding is ruim 2.5 kilometer (!). Ruurd (Nautilus): “We zijn zo’n 1,5 jaar geleden in teamverband met Natuurmonumenten gestart met de voorbereidingen. Daarbij is bijvoorbeeld gekozen om de ruim 2,5 kilometer dubbele leiding ondergronds aan te leggen, van de zandwinplaats naar het Fochteloërveen.”

Daaraan gekoppeld ligt nog 400 meter drijvende persleiding op het water van de zandwinplas. Nadat de depots zijn gevuld, zal het zand toegepast worden in Fochteloërveen, in het kader van Kadeherstel Fochteloërveen. Uiteindelijk zullen de werkzaamheden niet alleen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit, maar ook bijdragen aan het ontwikkelen van een klimaatbuffer. Boswachter Sietske Westerhof van Natuurmonumenten: “Naast het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we met het herstel van de waterhuishouding dat de omgeving zich beter kan wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Oosterhof Holman, Nautilus Zandwinning en Oenema BV zijn trots dat ze fase 1 van het project mogen uitvoeren. Een voorbeeld van een project dat direct bijdraagt aan de verbetering van het leefklimaat.

Lees meer op de website van natuurmonumenten.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN