Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Projecten

Unieke innovatie voor circulaire kringlooplandbouw

Koninklijke Oosterhof Holman werkt samen met waterinstituut Wetsus op de WaterCampus aan een unieke innovatie in mestbehandeling. Deze kringlooptechnologie voor mest brengt natuurwaarden van oudsher terug, met behoud van organische meststoffen in Nederland. De Nederlandse landbouwsector is wereldwijd toonaangevend. Dit moet in de toekomst ook zo blijven. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Ook hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Dit vraagt om een omslag naar een circulaire kringlooplandbouw. Door onze innovatie door te ontwikkelen en op te schalen naar een praktijkoplossing voor de boer, hopen we hier een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Mest als cruciale factor

Koninklijke Oosterhof Holman ziet mest als cruciale factor in de lokale kringloop en als de basis voor vruchtbaarheid, het weren van ziekten en biodiversiteit van landbouwgronden. Samen met onderzoeksinstituut Livestock Research van de Wageningen Universiteit hebben we op de Dairy
Campus een start gemaakt met het onderzoek, omdat de huidige landbouwpraktijk ons inziens
te wensen overlaat. Zo is er sprake van veel transportbewegingen (1 miljoen per jaar!!), waaronder negatieve waarde export. Verder hebben emissie verminderende maatregelen zoals mestinjectie een vernietigende werking in de bodem en bodemleven, wat resulteert in een achteruitgang van de totale biodiversiteit.

Het team: V.l.n.r. (boven) Sietze van der Velde en Karst Wierenga (onderzoekers KOH) en (onder) Jacob Ellens (bouwer reactoren) en Chris Schott (onderzoeker Wetsus)

Fosfaat is leven

Een belangrijke grondstof in mest is fosfaat; een uniek ingrediƫnt dat zorgt voor leven. Zowel mensen, dieren als planten hebben fosfaat nodig om te kunnen leven. Mensen en dieren krijgen fosfaat binnen via voedsel. Planten betrekken fosfaat uit de bodem. Fosfaatverbindingen spelen een belangrijke rol in het DNA van mensen en in de energievoorziening van mensen, dieren en planten. Zo is het molecuul adenosinetrifosfaat (ATP) een belangrijk opslagmedium voor energie in ons lichaam. In ons bloed regelt fosfaat de zuurgraad. De grootste hoeveelheid fosfaat vinden we terug in onze botten en tanden.

Tekort versus overschot

Aan de ene kant raakt de grondstof fosfaat in mijnen op, wat een direct gevaar is voor de mensheid. Aan de andere kant kampen sommige gebieden met een overschot aan fosfaat in de bodem waardoor het mineraal uitspoelt naar het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot milieudruk. Door teveel voedingstoffen nemen algen de overhand en verstoren ze het natuurlijk ecosysteem. Dat overschot ontstaat met name als er te veel dierlijke mest op het land wordt gebruikt, zoals in Nederland lange tijd het geval was. Bovendien zorgt onbehandelde mest voor emissies van mestgassen welke schadelijk zijn voor het milieu.

Toekomstige landbouw

Het wordt nu de uitdaging met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het
milieu, ons voedsel te produceren:

 

Kringlooptechnologie

Dierlijke meststoffen bevatten waardevolle grondstoffen (stikstof, fosfaat, kalium, organische stof,
sporenelementen zoals zink, koper, seleen, kobalt, jodium, molybdeen, boor, mangaan en magnesium).
Maar doordat de samenstelling niet even direct aansluit bij de gewasbemesting en een deel verplicht
bemest wordt met kunstmest is de waarde negatief. Het zou verreweg het handigst zijn om grondstoffen
uit de mest terug te winnen voor hergebruik in de kringlooplandbouw.

Benieuwd hoe wij dit aanvliegen?

Download dan hier de brochure ‘Unieke innovatie voor circulaire kringlooplandbouw’.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN