Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Landschappelijke inpassing Energiecampus gestart met aanleg dijklichaam

Eind juli 2018 is de aanleg van het dijklichaam ‘om’ de Energiecampus Leeuwarden gestart, als onderdeel van de landschappelijke inpassing. De huidige stadsrand van Leeuwarden wordt als niet zo fraai ervaren. Daarom willen we hier graag een goede invulling aan geven. Het dijklichaam van circa 6 meter hoog zal vanaf de noordkant (N31) en vanuit het westen (vanuit Ritsumasyl) een nieuw stadsbeeld geven. Het recreatieve openbare gebied met dijklichaam wordt onderhoudsarm ingericht met groen en bloemrijke grasmengsels. Het groenafval dat ontstaat bij beheer en onderhoud kan dienen als voedingsmiddel voor de vergister op het campusterrein.

De groene wig

Onderdeel van de landschappelijke inpassing is ‘de groene wig’, een gebied dat in de structuurvisie is opgenomen als groene verbinding tussen de stad en de omliggende woonkernen. Deze landschappelijke inpassing ligt integraal in en om het gehele campusterrein. Binnen het plangebied bestaat de groene wig uit de respectzone naast de nieuwe N31, overlopend in de zone naast de waterverbinding Sylsterrak en aan de stadskant de voormalige stortplaats Skinkeskâns.

Landschappelijke inpassing

De landschappelijke inpassing bestaat uit een ruim opgezette recreatieve waterrijke groene zone met daarin het dijklichaam, een recreatief fietspad en mooie zichtpunten. Op de Skinkeskâns wordt een plaats gecreëerd waar recreatie en groen geïntegreerd zijn met kennis, ontmoetingsruimten en experimenten. Hier zal goed te zien zijn hoe het Middelzee gebied over gaat in de stad en de Energiecampus.

Over het dijklichaam

Het dijklichaam wordt gemaakt met vrijkomende grond, voornamelijk afkomstig uit de omgeving en de provincie Fryslân. De aanleg is bij het Van Harinxmakanaal gestart en zal eindigen bij de Skinkeskâns. Dit zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen.

Meer over Energiecampus Leeuwarden >>

Deel op Facebook Deel op LinkedIN