Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar Nieuws

Bodemsanering Ameland

Oosterhof Holman Milieutechniek saneerde een drietal locaties in de duinen bij Hollum op Ameland. Op die plekken is meer dan 50 jaar geleden door de NAM boorspoeling gestort wat vrijkwam bij gaswinning. Oosterhof Holman Milieutechniek nam de opdracht aan van opdrachtgeversduo Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf en was de winter van 2020/2021 te vinden op het strand op Ameland.

Al in 1964 is de verontreiniging ontstaan. De NAM gebruikte destijds boorspoeling in het boorgat op deze gaswinningslocatie met bentoniet met het vervuilende barium erin en dieselolieproducten. Omdat de verontreiniging op de stortlocaties dateert van voor 1975 is er sprake van verjaring. Het Rijk is daarom nu verantwoordelijk voor het opruimen.

14.000 kuub vervuild zand

De vervuilingen zijn tot meer dan 6 meter diep aangetroffen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verontreinigingen plaatselijk zijn. Er is geen gevaar voor de zee, het strand en de nabijgelegen waterwinning van Vitens. Bovendien is het een natuurgebied waar niet gebouwd gaat worden. “Er werd maar liefst 14.000 kuub vervuild zand afgevoerd.”, vertelt Wybe Koopmans, calculator bij Oosterhof Holman Milieutechniek. “We hebben rijplaten aangelegd over het ruiterpad en een werkterrein en ketenpark ingericht. Ook is er drainage ingezet om de voetjes droog te houden tijdens het werk. En daar hebben we bovendien vanuit onze hoofdvestiging in Grijpskerk waterzuivering bij geplaatst.”

Het verontreinigde zand wat vrijkwam werd 10 km verderop in depot geplaatst in de Ballumer Bocht. De opdrachtgever laat de verontreiningsklasse bepalen door te bemonsteren. Later wordt dit zand per schip afgevoerd naar erkende verwerkers.

"Goed voor flora en fauna. En het levert weer prachtige beelden op!"

- Wybe Koopmans, calculator bij Oosterhof Holman Milieutechniek

“Rijkswaterstaat heeft al extra zand opgespoten op het strand waarmee we de duinen weer aanvullen”, vertelt Wybe. De duinen die worden ontgraven moeten tenslotte aan de beschermingsnorm tegen hoogwater blijven voldoen. “Een locatie is weer aangevuld tot zijn oorspronkelijke vorm en aangeplant met helmgras. De andere twee plekken zijn ingericht als stuifkuil. Goed voor flora en fauna. Én het levert weer prachtige beelden op!”

Deel op Facebook Deel op LinkedIN