Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar MVO

CO2-prestatieladder

Het beperken van de CO2-uitstoot is een belangrijke pijler in ons MVO beleid. De People-Planet-Profit filosofie komt nadrukkelijk naar voren in onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleidsverklaring. Wij rapporteren onze energiemanagement plannen volgens de CO2-prestatieladder, een initiatief met als doel de CO2-reductie binnen bedrijven te verhogen. Bij de CO2-prestatieladder gaat het om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. Oosterhof Holman is gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder.

Invalshoek A: Inzicht

Voordat er overgegaan kan worden tot maatregelen, dient er om te beginnen inzicht verkregen te worden in de huidige CO2-emissies. We krijgen inzicht in de CO2-uitstoot door halfjaarlijkse rapportages. Hiernaast geven enkele documenten inzicht in onze CO2-emissies. De CO2-footprint geeft inzicht in de Scope 1 en Scope 2 emissies, terwijl de ketenanalyses asfalt en loonwerk de Scope 3-emissies behandelen.

CO2-footprint en reductieplan 2023
Co2-footprint 2023
Ketenanalyse Asfalt 2022
Ketenanalyse Beton 2023

De halfjaarlijkse rapportages en andere documenten van de afgelopen jaren zijn te vinden in het archief Carbon Footprints en Rapportages

Invalshoek B: Reductie

We hebben ons de volgende doelen gesteld voor de periode 2019-2030:

CO2 managementplan 2023
MVO Beleidsverklaring

Invalshoek C: Transparantie

Door transparant te zijn met betrekking tot het energiebeleid probeert OHB betrokkenheid te creëren bij interne en externe belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld personeel, leveranciers en andere stakeholders. Om het energiebeleid, reductiebeleid en de CO2-footprint op structurele wijze te communiceren naar alle belanghebbenden is er een communicatieplan opgesteld

Communicatieplan CO2 2023

Invalshoek D: Participatie

OHB is een organisatie die bij haar projecten zeer regelmatig samenwerkt met andere bedrijven. Er is hierbij sprake van diverse vormen van participaties, zoals bijvoorbeeld op het gebied van projectinschrijving, projectuitvoering en projectontwikkeling. Door samen te werken en kennis te delen probeert OHB nog meer impact te maken op het gebied van milieuvriendelijk werken.

BouwCirculair

Wij committeren ons aan “BouwCirculair”. BouwCirculair is hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector, waarbinnen gericht wordt gewerkt aan het formuleren en realiseren van CO2-doelstellingen in de beton- en asfaltketens.  Binnen BouwCirculair nemen we deel aan:


Nederland CO2-neutraal

Oosterhof Holman heeft zich gecommitteerd aan de stichting Stichting Positieve Impact. Deze stichting biedt een duurzaamheidsplatform voor bedrijven en overheden. Hierin stimuleren deze elkaar om uit te groeien tot een klimaatneutrale organisatie: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. Meer informatie: Stichting Positieve Impact

Energiecampus Leeuwarden

Wij hebben ons gecommitteerd aan het opzetten van de Energiecampus Leeuwarden. Hiermee laten we zien dat we niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral ook dingen doen! Dat is waar de Energiecampus Leeuwarden voor staat. Het is een locatie waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen met Koninklijke Oosterhof Holman kunnen participeren om de energietransitie te concretiseren. Meer informatie: https://www.energiecampusleeuwarden.nl/

Vereniging Circulair Friesland

Oosterhof Holman heeft zich ook gecommitteerd aan de Vereniging Circulair Friesland, een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven, overheidsinstellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze vereniging zet zich in om een circulaire economie te realiseren. Ook is Oosterhof Holman aangesloten bij Noorden Duurzaam. Deze organisatie is een vereniging van organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe, die willen investeren in duurzame ontwikkeling.

Stichting Emissieloos Netwerk Infra

Oosterhof Holman heeft zich gecommitteerd aan het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Het netwerk bestaat uit partijen die de ambitie hebben om koploper te zijn bij het emissieloos realiseren van infrawerken. De partijen omvatten opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderaannemers, alsmede leveranciers en producenten met ondersteuning van kennisinstellingen en brancheverenigingen. Meer informatie op: https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/.

Link naar onze bedrijfspagina op de SKAO website.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN